Din mättekniker i Uppsala

Välkommen till Segerkvist Mätteknik – ett etablerat och välrenommerat företag inom mätteknik i Uppsala. Våra mätningsarbeten är alltid precisa och korrekta och ger byggherrar och fastighetsägare ett viktigt stöd i sina byggen.

Vi har ett brett tjänsteutbud inom mätteknik – utsättning/utstakning, 3D-scanning, lägeskontroller, flygmätning och mycket mera. Vi medverkar i ditt bygge från början till slut!
Vi utför mätningsarbeten inom anläggning och byggnation i de flesta storlekar – allt från större lagerhallar och industrilokaler till mindre nybyggnationer. Oavsett om det handlar om ett stort eller litet jobb så är kunden alltid i fokus.

Välkommen att kontakta oss om du behöver tjänster inom mätteknik i Uppsala med omnejd.

Mätteknik med kvalitet och precision

När vi utför ett uppdrag inom mätteknik strävar vi alltid efter högsta tänkbara kvalitet och precision. Samma fokus gäller oavsett om det handlar om snabba kontrollmätningar på ett bygge eller långvariga uppdrag som mätkonsult. Vi har lång erfarenhet av olika typer av projekt och kan tillhandahålla de mätningstjänster som behövs på ett bygg- och anläggningsprojekt. Vi tar alltid ansvar för att mätningar och utsättningar utförs på ett korrekt sätt.

Vi är på plats under hela arbetets gång och använder den bästa och modernaste tekniken för att göra alla mätningar så precisa som möjligt. Alla data vi får fram bearbetas och analyseras och vi presenterar även förslag på lösningar. Mätteknik är ett komplext område och vi har den noggrannhet som krävs för en förståelse av hela byggprocessen. Våra medarbetare är alltid lösningsorienterade och genom proaktivt och kommunikativt arbete ser vi till att ditt byggprojekt aldrig står still.

Utsättning/utstakning i Uppsala

När en fastighet ska byggas eller renoveras är det alltid viktigt att mätningar är korrekt gjorda så att allt hamnar på rätt plats. Det är därför nödvändigt att utföra utsättning (ofta också kallar utstakning) vid nybyggnationer och tillbyggnader. Det är inte alltid ett krav, men i många bygglov står det angivet att en utsättning ska genomföras. Våra kunniga och erfarna utsättare kan se till att allt sker enligt plan.

Det är viktigt att utstakningen utförs korrekt, annars kan det leda till problem som tar tid och blir mycket kostsamma. Om en byggnad exempelvis hamnar på fel plats i plan- eller höjdläge kan du bli skadeståndsskyldig till berörda och i värsta fall ålagd att återställa det som byggts. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att byggnaden uppförs på angiven plats enligt beviljat bygglov.

Utsättning/utstakning – när behövs det?

Det varierar från fall till fall om det behövs en utsättning eller inte. Här är några av de faktorer som bestämmer om utsättare bör kallas in till ett byggprojekt.

  • Om en ny huvudbyggnad eller större tillbyggnad ska uppföras inom detaljplanerat område.
  • Om bygget ska anslutas till en kommunal VA-anläggning.
  • Om det ska byggas någon form av komplementbyggnad som ett garage eller ett större förråd.
  • Om en tillbyggnad ska uppföras inom detaljplanerat område eller om byggnaden hamnar 4,5 meter eller mindre från en tomtgräns.

Trygg lägeskontroll i Uppsala

Våra mättekniker utför även lägeskontroller i samband med byggnationer. En lägeskontroll syftar på att säkerställa att byggnadens storlek, mått, läge i plan och höjd med mera stämmer med bygglov och startbesked.

En lägeskontroll genomförs ofta när formen till grunden är klar men innan gjutningen av plattan inleds. Här kan eventuella fel rättas till – om så inte görs kan det sluta med att bygget inte erhåller slutbesked.
Lägeskontroll behöver inte utföras i alla byggprojekt – bara i fall där placeringen har stor betydelse. Kommunen gör den bedömningen.

Är du i början av ett byggprojekt och i behov av kompetens inom mätteknik i Uppsala? Välkommen att kontakta oss – vi utför utsättning/utstakning, lägeskontroll med kvalitet och service i fokus.

Kontakta Segerkvist

 

Ring 070-245 62 82 eller maila info@segerkvist.com

Kontakta oss

6 + 11 =