Erfarna experter på mätteknik

Välkommen till Segerkvist Mätteknik – ett ledande företag inom mätteknik i Sundsvall med omnejd. Oavsett om du behöver hjälp med inmätning, utsättning eller lägeskontroll för ditt bygge så kan våra kompetenta och erfarna mättekniker hjälpa dig. Vi utför digitala mätningar för att du ska få riktigt bra förutsättningar i ditt byggprojekt – och slippa obehagliga överraskningar.

Med hjälp av den modernaste och bästa tekniken på marknaden kan vi leverera precisa mätningar i samband med byggprojekt och anläggningar av olika storlekar. Vi utför det mesta inom mätteknik och kan ge ditt bygge en stabil och faktabaserad grund att stå på. Våra medarbetare är lyhörda och ser alltid till att det är du som kund som är i fokus, oavsett vilken typ av mätningsuppdrag det handlar om.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär om du behöver tjänster inom mätteknik i Sundsvall med omnejd.

Viktigt att alla mätningar är precisa

Korrekt och precist utförda mätningar är alltid viktigt för att ett bygg- eller anläggningsprojekt. Produktionsprocessen blir dessutom betydligt snabbare om man använder rätt mätteknik. Leveranssäkerheten blir större och som kund får du dessutom tillgång till en bred kompetensbank.

Våra mättekniker är utbildade och certifierade och har gott om erfarenheter inom olika typer av mätteknik. Med hjälp av modern utrustning och den bästa programvaran kan vi leverera alla uppdrag med exakthet och kvalitet.

Lägeskontroll i Sundsvall som förankrar ditt bygge

En av våra viktigaste kompetenser inom området är lägeskontroll. En lägeskontroll innebär att vi alla uppgifter om ett bygge stämmer med bygglov och startbesked. Om inte byggets storlek, mått, form och läge stämmer kan byggstarten stoppas.

En lägeskontroll utförs i de flesta fall när ett byggprojekt har lämnat den första planeringsfasen och börjar ta fysisk form. Vanligt är att kontrollen utförs när grunden är lagd men innan det är dags att gjuta bottenplattan. En lägeskontroll ger byggherren möjlighet att rätta till fel som hade kunnat vara ett hinder för ett slutbesked.

För att ett bygge ska få ett slutbesked måste byggherren visa upp ett intyg om att en lägeskontroll har utförts – och detta ska ge i enlighet med vad som beslutats i startbeskedet.
Men det är inte obligatoriskt att göra en lägeskontroll i samband med alla byggen – det ska bara ske när det anses ha stor betydelse. Om så är fallet ska bedömas i den kommun där bygget ska uppföras. Denna bedömning görs i samband med bygglovsansökan.

Utsättning som säkrar bygglovet

Vid en nybyggnation eller tillbyggnad är det alltid mycket viktigt att bygget utförs på precis den plats som angetts i bygglovet eller startbeskedet. Om platsen visar sig vara fel kan det bli allvarliga problem för hela bygget. Det blir dyrt för byggherren att rätta till felen och risken finns dessutom att grannar kommer att kräva skadestånd om bygget hamnat för nära en tomtgräns.
Utstakning, i dagligt tal kallat utsättning, betyder att mätexpertis på plats markerar ut exakt var byggnaden ska placeras. Detta bör ske i god tid innan det fysiska byggandet inleds.

I en ansökan om bygglov bifogas det vanligen en situationsplan där den planerade byggåtgärden ritats in. På en situationsplan anges alltid de yttersta gränserna för bygget och höjdläget. Dessutom anges även avstånd till eventuella tomtgränser. En utstakning innebär helt enkelt att det som finns inritat i situationsplanen markeras ut fysiskt på platsen.

Vi ser till att placeringen blir helt korrekt

  • Det är alltid byggherren som har ansvar för att bygget är korrekt placerat. Det ansvaret gäller oavsett projektet kräver bygglov eller inte. 
  • Om du anlitar våra säkra mättekniker för utstakning i Sundsvall så kan du känna dig trygg i att allt blir korrekt. 
  • Det är inte alltid det krävs utsättning inför ett bygge. Om det inte är nödvändigt så blir det bara en onödig extra kostnad för byggherren.
  • När placeringen har stor betydelse så krävs större tydlighet, exempelvis i tätbebyggda områden där det är nära till nästa tomt. Kommunen tar beslut om det ska göras en utstakning. 

Låt oss bli din utsättare i Sundsvall så kommer du att få en bra start på bygget. 

Kontakta Segerkvist

 

Ring 070-245 62 82 eller maila info@segerkvist.com

Kontakta oss

15 + 10 =