Experter på mätteknik

Behöver ditt företag hjälp med inmätning, utsättning eller lägeskontroll inför ett bygge?
Våra kompetenta och erfarna mättekniker i Gävle utför kontrollmätningar för att du ska slippa obehagliga överraskningar i ditt bygg- eller anläggningsprojekt.

Vi kan konsekvent leverera precisa och korrekta mätningsarbeten i samband med byggen och anläggningar av olika storlekar. Vi utför en rad olika tjänster inom mätteknik och medverkar i ditt bygge från början till slut. Oavsett uppdragets storlek är det alltid du som kund som är i fokus.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av en kompetent mättekniker i Gävle.

Mätteknik är viktigt i alla byggen

Väl utförda mätningar är en stor fördel för de flesta byggprojekt. Vi vet att produktionsprocessen blir väsentligt snabbare med rätt rätt mätteknik. Kunden får även tillgång till en bred kompetensbank och hög leveranssäkerhet som säkerställer produktionen.

Vi strävar efter att varje enskilt byggprojekt ska bli så framgångsrikt som möjligt och erbjuder ett brett engagemang som din samarbetspartner. Våra medarbetare är välutbildade och har lång erfarenhet av arbete inom mätteknik. Med hjälp av modern utrustning och programvara kan vi leverera våra uppdrag med högsta precision och kvalitet.

Utsättning/utstakning i Gävle

När en nybyggnad, tillbyggnad eller någon annan anläggning ska byggas är det viktigt att det sker på exakt den plats som bygglov och/eller startbesked anger. Om placeringen eller höjdläget slår fel kan det leda till stora problem. Kostnaderna för att rätta till felet kan bli stora liksom skadeståndsanspråk från grannar som berörs av det felplacerade bygget.

Utstakning, som ofta också benämns utsättning, innebär att man på plats markerar ut var byggnaden ska stå innan arbetet påbörjas. Vid en ansökan om bygglov bifogas det ofta en situationsplan eller nybyggnadskarta där den planerade åtgärden ritas in. På situationsplanen anges då yttermåtten och höjdläget för åtgärden samt även avstånd till tomtgränser. När våra utstakare arbetar så markerar vi det som finns inritat i situationsplanen på marken.

Byggherren har alltid ansvaret

Det är viktigt att veta att det alltid är byggherren som har ansvar för att en byggåtgärd är rätt placerad – och detta gäller oavsett om projektet kräver bygglov eller inte. Anlitar du våra mättekniker för utstakning så kan vara trygg i att allt blir rätt redan i ett tidigt stadium.

Utstakning/utsättning behövs inte i alla byggen, men den bör alltid göras när placeringen har stor betydelse. Det är kommunens byggnadsnämnd som bestämmer om utstakning är nödvändig. Men om det inte behövs en utsättning så kommer det bara att bli onödigt dyrt för byggherren.

Utstakning bör alltid utföras om byggnaden ska uppföras nära en tomtgräns, annars kan det uppstå problem. Handlar det om mindre byggnader eller inom glest bebyggda områden bör byggherren själv kunna ta ansvar för placeringen. Låt oss bli din utstakare i Gävle så slipper du problem.

Lägeskontroll Gävle

Lägeskontroll är en annan av våra kompetenser inom mätteknik. Det innebär att vi hjälper byggherren att kontrollera att byggnadens storlek, mått form samt läge i plan och höjd stämmer med de uppgifter som finns i startbeskedet.

En lägeskontroll utförs vanligen när formen till grunden är klar men innan det är dags att gjuta plattan. Här finns möjlighet att rätta till fel som annars skulle kunna göra att bygget inte får något slutbesked. För att få ut ett slutbesked ska byggherren visa upp antingen ett intyg om utförd lägeskontroll eller ett kontrollbevis – detta ska ske i enlighet med vad som beslutades i startbeskedet. Men precis som när det gäller utstakning så behöver lägeskontroll inte göras i alla byggprojekt, utan bara när det anses ha stor betydelse. Kommunen gör den bedömningen i samband med bygglovsansökan.

Välkommen att kontakta oss för att få hjälp av våra mättekniker som har ledande expertis inom utsättning/utstakning och lägeskontroll i Gävle.

Kontakta Segerkvist

 

Ring 070-245 62 82 eller maila info@segerkvist.com

Kontakta oss

5 + 9 =