Effektiv mätning med precisa resultat

Välkommen till experten på 3D-scanning och flygmätning i Gävle. Vi har all den utrustning som behövs för att utföra de flesta uppdrag inom mätteknik.

Vi finns här för företag som behöver hjälp med 3D-scanning. På det sättet kan vi samla in stora mängder data utan att du behöver bekymra dig över att vi missat några viktiga punkter.
3D-scanning kan vara till stor nytta vid bland annat byggnation av bostadshus, industribyggnader med mera. Vi skapar modeller och ser till att ni får en korrekt bild av omgivning och terräng innan det är dags att börja bygga.

Kontakta oss för att begära offert på 3D-scanning eller flygmätning!

Många fördelar med 3D-scanning

Jämfört med traditionella mätmetoder finns det många fördelar med 3D-scanning. Med denna moderna teknik kan vi samla in allt inom synhåll och samla in en helt komplett uppsättning data. Detta minskar behovet av vidare mätningar och risken för nya kostnader.  Med hjälp av 3D-scanning får mätningarna en ny nivå av exakthet och precision, som gör dem effektiva och enkla att arbeta med. 

Här är några bra exempel på vad vi kan göra med hjälp av 3D-scanning:

 • Planritningar.
 • Golvritningar.
 • Sektionsritningar.
 • 3D-modeller.
 • Mesh med struktur.
 • Punktmoln.

3D-scanning ger stor precision

Det går inte att nå större precision och mer korrekta mått med andra metoder än 3D-scanning. Med en precision på milimeternivå och med 360-gradig ny så kommer varje detalj med.
Korrekta underlag från scannern skapar helt rätt förutsättningar när nya ritningar ska skissas eller när det ska skapas modeller för ett nytt projekt. Scanningen fungera lika bra när det handlar om att ta fram korrekta ritningar till ett underhållsarbete som när det handlar om en större om- eller tillbyggnad av en fastighet.

Att ha full kontroll över varje kvadratmeter är en mycket bra grund när en tomt ska förvaltas. Utan korrekt antal kvadratmeter är det omöjligt att göra en korrekt värdering av en fastighet och när det gäller äldre befintliga byggnader är det vanligt med felaktiga ritningar där uppgifter om antalet kvadratmeter inte stämmer. Några kvadratmeter fel kan bli dyrt för en fastighetsägare – både när det handlar om marknadsvärdet och direkta kostnader.

Därför ska du låta utföra en 3D-scanning

 • Du får korrekta mått inför skisser och modelleringsarbete.
 • Du får ett bildunderlag med 360 graders som man kan navigera runt och göra mätningar i.
 • Du behöver inte göra lika många resor till fastigheten, scannern missar inga mått.

Flygmätning Gävle

Med hjälp av flygmätning med drönare hjälper vi dig att mäta mer effektivt. Det blir enklare att genomföra inventeringar och besiktningar som annars är svåra att utföra på ett säkert sätt. Ett snabbt och smidigt sätt att exempelvis utföra volymmätningar eller mäta in en vägsträckning inför projektering. Det går dessutom att skapa relationsmätningar när du behöver veta hur ett objekt ser ut i verkligheten, men som kan ha för stort omfång, för högt eller svårt att mäta från marken på något annat sätt.

Flygmätning – några exempel på funktioner

 • Produktion av kartor. 
 • Inventering av byggnader och skorstenar.
 • Relationsmätningar
 • Mängdberäkningar
 • Presentationsmaterial för projektering.
 • Uppföljningar av byggprojekt.
 • Material till presentationsvideor.
 • Inventering av skog.

Ett utmärkt verktyg för presentation

Vid sidan av insamling av information är flygmätning med drönare också användbart när ett byggprojekt ska presenteras på ett lockande sätt. Mätningarna ger riktigt bra underlag för presentationer och införsäljningsmaterial. Flygmätning är även mycket användbart när man behöver inventera skorstenar, broar eller tak på höga byggnader på ett snabbt sätt. 

Vi har all den teknik du behöver och kombinerat med breda kunskaper och lång erfarenhet kan vi hitta en lösning som passar dina behov perfekt.

Välkommen att kontakta oss redan idag så kan vi bli din kunniga partner inom 3D-scanning och flygmätning. 

Kontakta Segerkvist

 

Ring 070-245 62 82 eller maila info@segerkvist.com

Kontakta oss

7 + 5 =