Välj oss för exakta mätningar

Är du i behov av exakta mätningar inför ett bygg- eller renoveringsprojekt? Välkommen till oss på Segerkvist Segerkvist Mätteknik – vi erbjuder 3D-scanning och flygmätning i Sundsvall med omnejd. Med dessa metoder kan vi samla in stora mängder data utan att missa några punkter och ge dig en bra start på ditt projekt.

Välkommen att kontakta oss redan idag för ett första möte och offertförslag.

En precis och tidseffektiv mätmetod

3D-scanning är en utmärkt metod när man ska ta fram korrekta mått och ytor inför ett byggprojekt. Det är dessutom mycket tidseffektivt jämfört med traditionella mätmetoder och materialet från en 3D-scanning är dessutom användbart i många delar av ett byggprojekt.

Den exakthet och precision man kan uppnå med hjälp av en 3D-scanner kan inte motsvaras av någon annan mätmetod. Precisionen är på milimeternivå och med en 360 graders vy så missar vi inga detaljer och skapar en suverän överblick.

Detta mycket precisa underlag ger sedan de rätta förutsättningarna när vi ska skissa nya ritningar eller skapa modeller inför ett projekt. Mätresultaten kan vara mycket användbara – oavsett om det handlar om att få fram korrekta ritningar för ett framtida underhåll eller om det handlar om förarbetet för en om- eller tillbyggnad.

Punktmoln sammanställs till grafisk bild

Så här fungerar 3D-scanning i kortversion: Scannern skjuter ut laserljus i alla riktningar. Ljuset studsar sedan tillbaka och sensorer räknar ut den träffade ytans position. Detta upprepas och de ytor som mäts upp bildar en digital 3D-rymd som kallas punktmoln. Dessa kan till sist sammanställas till en grafisk representation av den skannade miljön i sin helhet.

Hur lång tid det tar att skanna en fastighet varierar beroende på förutsättningarna. Handlar det om stora öppna ytor går det snabbare än om det finns flera mindre rum. Vi placerar ut scannern på flera punkter som skannas av på cirka en till en och en halv minut. Scannern ger då exakta mått på alla ytor och all fast inredning inom dess räckvidd.

3D-scanning Sundsvall – några fördelar

 • Metoden ger korrekta mått inför framtagande och av skisser och modeller.
 • Bildunderlaget ger en 360 graders nivå som det går att navigera runt och mäta i.
 • Antalet resor för att utföra mätningar minskar eftersom scannern inte missar några mått.
 • Kostnadseffektiv inmätning
 • Kollisionskontroll.
 • Visualisering i verklig miljö.
 • Kostnaderna för ändring- och tilläggsarbeten minskar.
 • Utmärkt underlag för dokumentation.

Flygmätning Sundsvall

Med hjälp av den senaste tekniken inom flygmätning kan vi volymberäkna, visualisera, kartera och fotografera. Med hjälp av drönare kan vi mäta effektivt och utföra besiktningar och inventeringar som är svåra att utföra säkert med traditionella metoder.

Med hjälp av våra tjänster inom flygmätning kan vi skapa geometriskt korrekta flygfoton utan sidoförskjutningar. Detta är ett snabbt och smidigt sätt att göra volymmätningar och skapa relationsmätningar när man behöver veta hur ett projekt ser ut i verkligheten. Detta kommer särskilt väl till pass när det handlar om ett projekt med stort omfång, är placerat högt och därmed är svårt och riskfyllt att mäta med manuella metoder.

Flygmätning är inte bara mycket användbart när du behöver samla information på kort tid, det är dessutom ett suveränt verktyg när du vill presentera ett byggprojekt på ett attraktivt sätt. All information kan användas för att skapa presentationer och införsäljningsmaterial.

Med vår moderna teknik, stora kunskaper och långa erfarenhet av flygmätning i Sundsvall kan vi skapa en lösning som är perfekt anpassad till dina behov.

Flygmätning – några användningsområden

 • Underlag till kartor.
 • Inventering av byggnader och skorstenar.
 • Relationsmätningar
 • Mängdberäkningar av exempelvis grustag,
 • Material för presentationer av byggprojekt och presentationsvideor. 
 • Uppföljningar av byggprojekt.
 • Inventering av skog. 

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda inom 3D-scanning och flygmätning i Sundsvall. 

Kontakta Segerkvist

 

Ring 070-245 62 82 eller maila info@segerkvist.com

Kontakta oss

11 + 4 =